Start People

Onze missie is om werkzoekenden te helpen aan een baan die past bij hun mogelijkheden en ambities en tegelijkertijd leveren wij onze opdrachtgevers goede en gemotiveerde medewerkers op het juiste moment. Zo ontwikkelen wij talent en voegen wij waarde toe aan organisaties. Met onze professionele dienstverlening en persoonlijke benadering overtreffen wij voortdurend de verwachtingen van onze werkzoekenden en opdrachtgevers.


Alle vacatures van Start People in Arnhem...
Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Facilitair medewerker Huisvesting

Heb jij ervaring als facilitair medewerker of ben jij heel handig? Woon jij in de omgeving van Arnhem? Lees dan snel verder!

Wij zijn voor het Ministerie van Defensie op zoek naar een facilitair medewerker voor locatie Arnhem. Geen dag is voor jou hetzelfde. Je bent bereid om alles op te pakken. Als facilitair medewerker ben je verantwoordelijk voor:

1. Beheert de toegewezen infrastructuur door:

 • Optreden als aanspreekpunt voor de lokale gebruikers;
 • Ingericht houden van de toegewezen infrastructuur conform de vigerende normering en regelgeving;
 • Het houden van toezicht op de naleving van de huisvestingsovereenkomst en op de door de FBD-Regio te leveren servicetaken en het zorgen voor orde en netheid in de gemeenschappelijke ruimten;
 • Met eenvoudig gereedschap, uitvoeren van (zeer) kleine herstellingen (zoals het ophangen van schilderijen, borden en vervangen van sloten) binnen de vigerende uitvoeringsbepalingen, m.u.v. storingen aan technische installaties en nutsvoorzieningen;
 • Melden van wensen en klachten van de lokale gebruikers aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten;
 • Toezicht houden in de gebouwen houden op algemene brandveiligheidsaspecten;
 • Het uitgeven, innemen en registreren van de kamer- en kastsleutels van facilitaire infrastructuur (zoals legering, leslokalen, vergaderaccommodaties, kantinezalen enz.);
 • Uitvoeren van controles op door de (contract)leveranciers uitgevoerde werkzaamheden en het resultaat daarvan rapporteren aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten.

2. Verricht algemene facilitaire werkzaamheden door:

 • Verzorgen van de bewassing;
 • Het afleveren, inleveren en omwisselen van inventarisgoederen;
 • Fysieke werkzaamheden uitvoeren (zoals het verplaatsen van inventarisgoederen, bij kleine verhuizingen en het (her)inrichten van ruimtes);
 • Schoonhouden van de terreinen en gebouwen, waaronder het ledigen van afvalemmers, het verrichten van corveewerkzaamheden en het (al dan niet tijdelijk) aanbrengen van bewegwijzering op het complex;
 • Het (zonodig) verplaatsen en onderhouden van de aan de FBD-Regio toegewezen voertuigen;
 • Melden van geconstateerde defecten en voortgangscontrole uitvoeren op de reparatie.

3. Distribueert de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio door:

 • Het halen en brengen van post bij het afleveradres van de eenheid;
 • Sorteren van inkomende/externe post en het afleveren daarvan bij de eenheid alsmede het zorg dragen voor verzending van de uitgaande post, inclusief expreszendingen;
 • Registreren van bijzondere verzendingen en verstrekken van informatie aan gebruikers over postverzending, postformulieren, aangetekende post en expreszendingen.
Arbeidsvoorwaarden

 • Een fulltime functie van 38 uur per week;
 • Een bruto uurloon van € 14,38;
 • In eerste instantie een tijdelijk dienstverband tot einde 2022, met een kans op verlenging;
 • Woon je verder dan 11 kilometer enkele reis van je werk vandaan? Dan ontvang je bovenop je salaris een tegemoetkoming
  in de reiskosten;
 • Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je gratis toegang tot een online trainingsplatform waarin je meer dan 100 trainingen
  kan volgen.

Uren:
38

Over de werkgever

Het Defensie Ondersteunings Commando (DOSCO) is het shared service center voor Defensie. Het DOSCO ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. Het DOSCO levert haar producten en specialistische diensten op kosteneffectieve wijze volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.

De FBD-locatie verzorgt de levering van facilitaire diensten en producten ten behoeve van in- en externe klanten. In dit kader worden de wensen en behoeften van in- en externe klanten geïnventariseerd, wordt overleg gevoerd met de klant over de gewenste kwaliteit/prijsverhouding en wordt de kwaliteit en voortgang van de dienstverlening bewaakt. De locatie bestaat uit een eenheid Service Balie (SB) en een eenheid Ondersteunende Diensten (OD).

Als facilitair medewerker ben je belast met het beheren van de toegewezen infrastructuur, het verrichten van algemene facilitaire werkzaamheden en het distribueren van de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio.

Vaardigheden

 • Werk- en denkniveau LBO / MBO2;
 • (Technische) handigheid (als facilitair medewerker);
 • Communicatief vaardig in de Nederlandse taal;
 • Aantoonbare ervaring binnen het facilitaire/logistieke werkveld;

Opleiding

VMBO

Wat wij bieden

Salaris:
minimaal € 2.502,-
tijdelijk