Ga naar menu

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst bevat afspraken tussen een werknemer en werkgever, waarbij de werknemer in dienst is van een werkgever arbeid verricht en de werknemer loon ontvangt van de werkgever. 

De uitzendovereenkomst

Wanneer iemand werkt via een uitzendbureau zijn er drie partijen betrokken bij de arbeidsovereenkomst; het uitzendbureau als werkgever, de uitzendkracht als werknemer en het bedrijf waar de uitzendkracht aan de slag gaat als inlener. Wanneer een werknemer in deze gevallen door een uitzendbureau wordt uitgezonden bij de inlener, is er sprake van een uitzendovereenkomst. Een uitzendovereenkomst is dus een vorm van een arbeidsovereenkomst. 

Er is alleen sprake van een uitzendovereenkomst wanneer de werkgever er zijn bedrijf van heeft gemaakt om op basis van een opdracht van een derde partij werknemers aan die derde partij uit te lenen, bijvoorbeeld in de vorm van een uitzendbureau. Voor de uitzendovereenkomst bestaan speciale wettelijke regels, naast de wettelijke regels die gelden voor iedere arbeidsovereenkomst. Ook de afspraken die in de cao staan geven regels die gelden voor de uitzendovereenkomst.

De wet legt op het uitzendbureau en de uitzendkracht rechten en plichten. Sommige rechten en plichten rusten ook op anderen dan de werkgever. Wanneer het gaat om plichten op het gebied van de arbeidsomstandigheden rusten bij een uitzendovereenkomst ook plichten op de inlener. Dit omdat de uitzendkracht feitelijk arbeid verricht in het bedrijf van de inlener. Bedenk daarbij goed dat het uitzendbureau de werkgever is en blijft van de uitzendkracht.

Fasensysteem uitzendwerk

Het uitzendbureau en de uitzendkracht kunnen een arbeidsovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd of met een uitzendbeding. Jouw rechtspositie als uitzendkracht komt behalve via jouw uitzendovereenkomst ook tot uitdrukking via het fasensysteem. In het algemeen wordt het fasensysteem van ABU gebruikt, maar als jouw uitzendbureau lid is van NBBU, dan volg je het fasensysteem van NBBU.


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus