Ga naar menu

Vrije dagen en feestdagen

Fase A met uitzendbeding - reserveringen

Uitzendkrachten met een overeenkomst met uitzendbeding in fase A worden doorbetaald op algemeen erkende vrije dagen, waarop je normaal gesproken gewoon zou werken. Hiervoor worden reserveringen over je loon opgebouwd. Op je loonstrook kun je de hoogte van de opgebouwde reservering terugvinden. Deze reserveringen kun je in bepaalde gevallen ook aanwenden voor buitengewoon verlof. 

Heb je geen vakantie genomen? Dan krijg je het saldo van de reserveringen uitbetaald. Dit gebeurt een keer per jaar: in de eerste week van juni. Ook wanneer je stopt met werken voor het uitzendbureau krijg je alle openstaande reserveringen uitbetaald. 

Fase A zonder uitzendbeding of fase B of C

Voor overeenkomsten in fase A zonder uitzendbeding en overeenkomsten in fase B en C zijn de reserveringen niet van toepassing. Je hebt in deze fases recht op doorbetaling van je loon op feestdagen en vrije dagen, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd.

Vakantiedagen en feestdagen

Jij als uitzendkracht bouwt vakantiedagen op over je verdiende loon; bij een volledige werkweek heb je na een heel jaar recht op tenminste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, bouw je een evenredig deel op. Je kan deze dagen opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Heb je vrij op een dag waarop je normaalgesproken zou werken, omdat dit een erkende feestdag is? Dan krijg je je loon gewoon doorbetaald. 

Vakantiebijslag (=vakantiegeld)

De wet bepaalt dat je 8,33% van jouw loon aan vakantiebijslag opbouwt. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt.

De uitbetaling is in juni tenzij het uitzendbureau en jij dat schriftelijk anders afspreken. De uitbetaling is tenminste één keer per kalenderjaar. Ook wanneer jouw uitzendovereenkomst eindigt, moet het opgebouwde vakantiegeld worden uitbetaald.

Kort verzuim of buitengewoon verlof

Dagen die je opneemt voor kort verzuim of buitengewoon verzuim gaan niet af van je opgebouwde vakantiedagen. Er is sprake van kort verzuim of buitengewoon verlof in het geval van bijvoorbeeld een tandartbezoek, of bijzondere familieomstandigheden. Je bent verplicht om het uitzendbureau hiervan minstens één dag van te voren op de hoogte te stellen (indien dat mogelijk is). 


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus