Ga naar menu

Vakantie- en feestdagen | uitzendkracht

Iedereen heeft recht op vrije dagen, zoals wettelijke feestdagen of vakantiedagen. Maar hoe zit het met vrije dagen als je een uitzendkracht bent? Op deze pagina leggen we je dat precies uit. We gaan hier in op de cao regels van de ABU en NBBU. Waar jij precies recht op hebt, hangt af van je arbeidsovereenkomst. Een uitzendbureau is wel altijd verplicht om jou de gelegenheid te geven vakantiedagen op te nemen. Op deze pagina lees je meer over de regels omtrent feestdagen en vakantiedagen als uitzendkracht.

   

Wettelijke feestdagen uitzendkracht

Wat zijn de regels over werken op een feestdag als uitzendkracht? Uitzendkrachten hebben recht op een vrije dag tijdens de wettelijke feestdagen. Een voorwaarde hierbij is dat de uitzendkracht de voorgaande 13 weken ten minste 7 keer heeft gewerkt op weekdag waarop de feestdag val.   

Dit zijn de wettelijke feestdagen die op werkdagen kunnen vallen in Nederland:

  • Nieuwjaarsdag;
  • Tweede Paasdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • Tweede Pinksterdag;
  • Eerste en Tweede kerstdag;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag in lustrumjaren.

   

Feestdagen: uitzendkracht met uitzendbeding

Als uitzendkracht met een overeenkomst met uitzendbeding word je tijdens feestdagen doorbetaald door je uitzendbureau. Dit zijn dagen waarop je normaal gesproken gewoon zou werken. Het uitzendbureau kan ervoor kiezen om je uit te betalen vanuit de reservering of om het feitelijke loon door te betalen.

    

Feestdagen: uitzendkracht zonder uitzendbeding

Heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding? Als uitzendkracht word je op feestdagen dan ook gewoon uitbetaald. De uitbetaling vanuit de reservering is in deze situatie niet van toepassing. Jouw feitelijke loon wordt dan altijd doorbetaald. 

    

Vakantiedagen voor uitzendkrachten

Je wilt vast ook weten hoe het zit met vakantiedagen als je werkt via een uitzendbureau. Als uitzendkracht bouw je vakantiedagen op over je verdiende loon. Hoeveel vakantiedagen dit zijn, hangt af van hoeveel je hebt gewerkt. Hoe werkt de opbouw van vakantiedagen voor een uitzendkracht dan? Allereerst geven we je de regels over vakantiedagen die voor alle uitzendkrachten gelden.   

Je hebt als uitzendkracht recht op vakantiedagen, hieronder lees je de algemene regels:

  • Per maand waarin je fulltime hebt gewerkt, heb je recht op 16 ⅔ uur vakantie. Heb je geen volledige werkmaand gewerkt? Dan krijg je een evenredig deel van bovenstaande rechten.
  • Je hebt recht op drie opeenvolgende weken vakantie of drie keer een week (in zoverre je vakantiedagen opgebouwd hebt).
  • Het uitzendbureau moet jou de gelegenheid geven om vakantie op te nemen.

   

Vakantiedagen uitzendkracht met uitzendbeding

In fase A (ABU) of fase 1 en 2 (NBBU) is het meestal zo dat je een contract krijgt met uitzendbeding. Heb je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan houdt het uitzendbureau een vakantiereservering in op jouw loon. 

In 2021 reserveert het uitzendbureau 10,82% van het feitelijk loon van de uitzendkracht voor vakantiedagen. Het feitelijk loon wordt dan wanneer je vakantie opneemt uitbetaald vanuit deze vakantiereservering. Is de vakantiereservering niet toereikend? Dan wordt het aangevuld met vergoedingen uit de inlenersbeloning voor vakantiedagen.

   

Vervallen van vakantiedagen uitzendkracht

In fase A en B van ABU of fase 1, 2 en 3 van NBBU vervallen de wettelijke vakantiedagen na één jaar. In fase C van ABU of fase 4 van NBBU vervallen de wettelijke vakantiedagen na vijf jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen in elke fase na vijf jaar. 

Naast vakantiedagen, heb je als uitzendkracht ook recht op vakantiegeld. Je leest hier meer over in ons ons artikel over vakantiegeld.

 

Kort verzuim of buitengewoon verlof

Naast rechten voor vrije dagen bouw je als uitzendkracht ook reserveringen op voor kort verzuim of bijzonder verlof. Je kunt niet meer verloftijd opnemen dan je hebt opgebouwd via de reserveringen. Vanaf fase 3 of fase B betaalt het uitzendbureau je door tijdens vakantie, bij kort verzuim en bijzonder verlof.

Dagen die je opneemt voor kort verzuim of buitengewoon verzuim gaan niet af van je opgebouwde vakantiedagen. Er is sprake van kort verzuim of buitengewoon verlof in het geval van bijvoorbeeld een tandartsbezoek of bijzondere familieomstandigheden. Je bent verplicht om het uitzendbureau hiervan minstens één dag van te voren op de hoogte te stellen (indien dat mogelijk is). 

Wil jij eerst een leuke baan vinden, voordat je op vakantie kan? Bekijk dan onze vacatures en solliciteer op jouw favoriet. 


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus