Ga naar menu

Fase C

Fase C begint

  • als je direct na voltooiing van fase B blijft werken, of
  • als je binnen dertien weken na voltooiing van fase B opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming.

In fase C ben je steeds werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen. Wanneer de inlener de opdracht beëindigt blijft je overeenkomst met het uitzendbureau bestaan en moeten zij een gedeelte van jouw loon doorbetalen. Ook moet de uitzendonderneming passende vervangende arbeid voor jou zoeken na het wegvallen van je laatste opdracht.

Passende arbeid

De uitzendonderneming zoekt passende arbeid voor jou als je geen werk hebt. Net als in fase B is er sprake van passende arbeid als het om een functie gaat die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de laatste functie die je hebt uitgevoerd (of dan de eerste functie die je hebt verricht in je lopende contract als die hoger is). Het aantal uren dat je werkt in die nieuwe opdracht (per week, maand of periode) moet gelijk zijn aan het aantal overeengekomen arbeidsuren dat in je contract staat. Je moet overigens wel voor deze arbeidsuren beschikbaar blijven voor arbeid. Als de uitzendonderneming passend werk voor je gevonden heeft, maar je weigert dit, dan vervalt je recht op vervangend werk én je recht op loondoorbetaling.

Beëindiging overeenkomst in fase C

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op de eerstvolgende werkdag door zowel jou als door de uitzendonderneming worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De uitzendonderneming heeft hiervoor wel toestemming nodig van UWV WERKbedrijf of dient de kantonrechter om ontbinding te vragen. De opzegtermijn is voor jullie allebei één maand, tenzij in de overeenkomst een afwijkende opzegtermijn is opgenomen. Als er een langere opzegtermijn is afgesproken (maximaal zes maanden), dan is deze voor jullie beiden gelijk. Als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, eindigt de overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch.

Onderbrekingen in fase C

Wanneer je na een rechtsgeldende beëindiging van jouw detacheringsovereenkomst in fase C binnen 6 maanden weer voor hetzelfde uitzendbureau aan de slag kunt, val je terug naar het begin van fase B. Als je 26 weken (6 maanden) of meer niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt en je begint daarna weer, dan val je terug naar het begin van fase A.


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus