Ga naar menu

Fase B

Fase B begint als je

  • aansluitend op de voltooing van fase A blijft werken voor hetzelfde uitzendbureau of
  • binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming.

Tijdens fase B krijg je telkens een tijdelijk contract als je aan het werk gaat. Het uitzendbureau mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren. Met ingang van 5 november 2017 kunnen er maximaal zes tijdelijke contracten worden overeengekomen gedurende een periode van vier jaar. Zit er tussen de overeenkomsten in fase B een onderbreking van minder dan dertien weken, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. In fase B kan het uitzendbeding niet meer opgenomen worden.

Passende arbeid 

Mocht het werk bij de opdrachtgever stoppen, terwijl je contract nog loopt, dan moet het uitzendbureau voor jou passend werk zoeken. Totdat dit gelukt is, heb je recht op een gedeelte van je loon. Je moet passende arbeid wel accepteren als het uitzendbureau dit aanbiedt. Van passende arbeid is sprake als het om een functie gaat die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de eerste functie die je hebt uitgevoerd (of de laatste functie die je hebt verricht in je lopende contract als de functiegroep hoger is). Ook het aantal uren dat je werkt in die nieuwe opdracht (per week, maand of periode) moet gelijk zijn aan het aantal overeengekomen arbeidsuren dat in je contract staat. Je moet overigens wel voor deze arbeidsuren beschikbaar blijven voor arbeid. Als de uitzendonderneming passend werk voor je gevonden heeft en dit aanbod redelijk is, maar je dit weigert, dan vervalt je recht op vervangend werk én je recht op loondoorbetaling.

Onderbreking en hertelling in fase B

Als je in fase B na afloop van de overeenkomst minder dan 13 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan tellen deze weken mee voor de opbouw van de vier jaar. Als je in fase B tussen de 13 en 26 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming dan begint fase B opnieuw. Als je 26 weken of meer niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan val je terug naar het begin van fase A.


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus