Unique

Bij Unique zijn we altijd bezig om de perfecte ‘match’ te maken. Uitzendwerk is mensenwerk. Persoonlijk contact vinden we daarom erg belangrijk. Als wij precies weten wie jij bent, wat je wilt en waar je goed in bent, kunnen wij de juiste baan voor je vinden.

‘Wij maken het mogelijk ambities te realiseren’

Alle vacatures van Unique in Rotterdam...
Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectmanager Hallo werk

Profiel

De projectmanager HalloWerk is verantwoordelijk voor de uitrol, verbinding en doorontwikkeling van HalloWerk vanuit Rotterdam.

Begin 2018 is HalloWerk gelanceerd in Rotterdam en Den Haag met een MVP (minimal viable product). Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het samen met medewerkers van zowel Rotterdam als Den Haag en de klantgroepen werkzoekenden en werkgevers verder ontwikkelen van HalloWerk. Zowel qua dienstverlening als qua techniek. We gebruiken hierbij een 'agile' voortbrengingsproces.

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in 2018 maken we in 2019 de vervolgstap. HalloWerk wordt breed uitgerold binnen Rotterdam en de regio Rijnmond . Dat betekent dat dat eind 2019 alle dienstverlening rondom matching verloopt via het concept van HalloWerk.

Van de projectleider HalloWerk verwachten we dat hij/zij in nauwe samenwerking met de teams en het lijnmanagement zorgdraagt voor de succesvolle implementatie en borging van het dienstverleningsconcept HalloWerk binnen gemeente Rotterdam . Dat betekent dat er niet alleen een rol is weggelegd op het vlak van implementatie binnen de teams maar er ook verbinding moet worden gemaakt met de stafafdelingen en andere programma's binnen gemeente Rotterdam.

Gemeente Rotterdam is onderdeel van de arbeidsmarktregio Rijnmond. Grote werkgevers, regiogemeenten en werkgeversorganisaties als MKB Rijnmond zijn samen met ons het gezicht van de arbeidsmarktregio. Van de projectleider HalloWerk wordt verwacht dat hij/zij zorgt dat deze samenwerkingspartners nauw worden betrokken bij het verstevigen van het dienstverleningsconcept HalloWerk in de regio.

Arbeidsvoorwaarden

Extra informatie:

HalloWerk is een dienstverleningsconcept dat digitaal ondersteund wordt waarbij vraag en aanbod (matchen van kandidaten op vacatures bij werkgevers en vice versa) bij elkaar worden gebracht binnen de arbeidsmarktregio Haaglanden. Het stelt werkzoekenden en werkgevers in staat zelf actief te zoeken en te vinden en met elkaar in contact te treden, en geeft de medewerkers van het WSP handvatten om in dit proces actief te begeleiden.

Dit sluit aan zowel bij huidige roep van de werkgevers om in de "bakken" te kunnen kijken als bij de wens om efficiënt en effectief samen te werken in de keten. Samenwerkingspartners: G4, Min SZW, UWV, VNG, regiogemeenten, brancheorganisaties. De Pilot van de G4 is gestart in de gemeenten Den Haag en Rotterdam en zal nu worden uitgerold in de regio. Met het Min. SZW zijn gesprekken gaande, zij willen de pilot oppakken en samen met ons uitrollen naar andere gemeenten en evt. UWV.

Vaardigheden

Wat zoeken we in een projectmanager?
Om adequaat te kunnen optreden heeft de projectmanager overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en de gave om gezamenlijk doelen te bereiken in een complexe omgeving. De 'agile' aanpak waarmee we HalloWerk ontwikkelen en implementeren moet jou op het lijf zijn geschreven. Competenties als klantgericht, verbinder, omgevingsbewust, resultaatgericht en netwerken samen met ervaring met implementaties van grote (ict) projecten zien we als zeer waardevol voor de invulling van deze uitdagende rol.

De projectmanager verantwoordt en rapporteert aan de algemeen manager WSPR bij het WSPR en de projectleider van het overkoepelende programma HalloWerk. De sturing is geborgd vanuit de lijn.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Gemeente Rotterdam

Uren per week: 36

Contract: tijdelijk