Bouwkundig Engineer

Dit kan al binnen 1 minuut

Verantwoordelijkheid 1 Bouwtechnische en bouwkundige expertise Adviseren en leveren van expertise op het gebied van engineering vraagstukken, zodanig dat productie- en productontwikkeling worden geoptimaliseerd. Activiteiten:
   • Het op deelaspecten adviseren over (bouw)technisch meer complexe bouwkundige en constructieve zaken en het hierbij vervaardigen van (bouw)tekeningen, technische omschrijvingen en begrotingen gedurende de offertefase. Het kan hierbij om bouwtechnische, constructieve en/of bouwfysische aspecten gaan.
   • Het beoordelen op welke onderdelen het gebouwenconcept buiten de standaard valt, het nagaan welke consequenties dit heeft en hier oplossingen voor bedenken. Het streven hierbij is om zoveel mogelijk binnen de bestaande constructieve standaarden te werken.
   • Het bieden van technische ondersteuning aan de interne afdelingen en/of rechtstreeks naar cli?nten.
   • Het meedenken over en op deelniveau verder uitwerken van nieuwe concepten en standaarden.
Verantwoordelijkheid 2 Beheer tekensysteem Beheren van tekensystemen, zodanig dat deze operationeel en geoptimaliseerd zijn en gebruikers van deze systemen worden ondersteund. Activiteiten:
   • Het beheren van tekentemplates en ? componenten.
   • Het aanmaken en/of vernieuwen van tekencomponenten van zowel bestaande als nieuwe
   • producten.
   • Het koppelen van tekencomponenten aan het ERP-systeem (ISAH) of calculatiesysteem (3Dcalc)
   • Het verder optimaliseren van het tekensysteem, bijdragend aan het effici?nter, sneller en kwalitatief beter uittekenen van producten.
   • Het ondersteunen van en fungeren als vraagbaak voor werkvoorbereiders, tekenaars en procesondersteuners op het gebied van tekenen.
Verantwoordelijkheid 3 Product- en procesoptimalisatie Het mede-initi?ren van en uitvoering geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van unitbouw en gericht op het optimaliseren van werkprocessen. Activiteiten:
 • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in de markt op het gebied van bouwkunde, bouwtechniek alsmede de daaraan gekoppelde normeringen, wet- en regelgeving en deze integreren binnen het bedrijf.
 
 • Het leveren van input ten behoeve van de maand/kwartaal/jaarplanningen van de afdeling Engineering.

Vaardigheden

Ervaring

-Enige jaren relevante werkervaring in (deelaspecten van) de uit te voeren werkzaamheden.
-Bekend zijn met en vaardig zijn in het werken met AutoCAD
-Kennis van de actuele eisen, normen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouwtechniek, -constructies en bouwfysica.

Opleiding

-Een afgeronde technische opleiding op HBO niveau, bij voorkeur Bouwkunde. Eventueel een opleiding in Werktuigbouwkunde indien dit aangevuld wordt met aantoonbare relevante bouwkundige werkervaring.

Wat wij bieden

Contract:
full time
Solliciteer
direct via Uitzendbureau.nl

Dit kan al binnen 1 minuut

Of solliciteer later
Contactgegevens

Neem contact op met Joris van de Laar tel 040-2622005 of mail uw CV naar joris@flexsupply.nl
Telefoonnummer onbekend
joris@flexsupply.nl