Wat?

Waar?

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

YER Nederland

Alle vacatures van YER Nederland in Amsterdam...

Originele vacaturetekst

Als Griffier heb jij de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Adviserende en ondersteunen raad en voorzitter van de raad;
 • Optreden als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad;
 • Eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning van de raad en politiek;
 • Adviseren over en ondersteunen van de gemeenteraad bij bijzondere onderzoeken en activiteiten zoals hoorzittingen, raadsonderzoeken en rekenkameronderzoeken;
 • Adviseren in processen bij strategische beleidsconcepten;
 • Voorbereiden van raadsvergaderingen, ondersteunen van en deelnemen aan raadsvergaderingen, zorg dragen voor totstandkoming termijnagenda raad. Bewaken van het nakomen van toezeggingen aan de raad en de afdoening van moties en amendementen;
 • Managen Griffie en leidinggevende aan griffiemedewerkers;
 • Begeleiden en verzorgen van implementatie van veranderingen en vernieuwingen;
 • Zorg dragen voor de selectie van nieuwe medewerkers, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren en samen met de medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen;
 • Coachen van medewerkers, rechtspositionele gesprekken met medewerkers voeren en adviseren over te nemen besluiten;
 • In lokale driehoek (burgemeester, secretaris, griffier) de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad initiëren;
 • Budgetten van de raad bewaken, budgetoverschrijdingen signaleren, adviseren over de wijze van omgaan hiermee en zorg dragen voor het opstellen van rapportages;
 • Bevorderen van de besluitvorming van de gemeenteraad door het ontwerpen, bewerkstelligen en stroomlijnen van werkwijzen en procedures;
 • Voorstellen doen aan het presidium en de raad voor het verder ontwikkelen van de duale bestuurspraktijk, zowel qua structuur als cultuur en deze voorstellen afstemmen met de leden van het college en de ambtelijke organisatie;
 • Een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling van de gemeente.

Vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur ervaring met griffiewerkzaamheden bij een gemeente;
 • Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen en het beïnvloeden van politieke bestuurders inzake voorgestelde of gekozen strategische oplossingsrichtingen.

Scholing: WO/

Over de werkgever

Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. YER Public is sinds 2013 actief in het sociaal domein. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak zijn we uitgegroeid tot partner van meer dan 150 gemeentes in heel Nederland. Door een ruim aanbod aan opdrachten en onze landelijke dekking hebben we altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.

Uren per week: 40

Contract:

Je werkt samen met een team enthousiaste collega's binnen het sociaal domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra's.