Wat?

Waar?

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener - FT - Hoogeveen

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Start People Assen Overheid

Onze missie is om werkzoekenden te helpen aan een baan die past bij hun mogelijkheden en ambities en tegelijkertijd leveren wij onze opdrachtgevers goede en gemotiveerde medewerkers op het juiste moment. Zo ontwikkelen wij talent en voegen wij waarde toe aan organisaties. Met onze professionele dienstverlening en persoonlijke benadering overtreffen wij voortdurend de verwachtingen van onze werkzoekenden en opdrachtgevers.

Alle vacatures van Start People Assen Overheid...

Originele vacaturetekst

Als medewerker extra begeleiding en toezicht locatie (EBTL) ben je verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers met overlastgevend en onaanvaardbaar gedrag. Je draagt zorg voor de dagelijkse opvang en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat. Je observeert, signaleert, handelt preventief en de-escaleert spanningsvolle- en conflictsituaties op de locatie. Je intervenieert op onacceptabel gedrag van de bewoner en pleegt crisisinterventies bij acute situaties. Voor de bewoners stelt je individuele begeleidingsplannen op. Je begeidt hen bij deelname aan het verplichte programma, zodat de asielzoeker na verblijf beter weet hoe zich te gedragen op een COA-locatie en in de Nederlandse maatschappij. Als onderdeel van het programma organiseer en geef je uitvoering aan voorlichting, training, sport en groepsactiviteiten. Je begeleidt terugplaatsing van de bewoner naar de reguliere opvang, adviseert over de verdere begeleiding en verzorgt dossieroverdracht.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie voor 32-36 uur per week met afwisselende werkzaamheden in een dynamische organisatie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Je krijgt veel vrijheid en zelfstandigheid in je werkzaamheden.

Het betreft een functie voor 6 maanden.

Vaardigheden

Functie-eisen:
- Je beschikt minimaal over een MBO4 opleiding SPW, SAW of specifieke doelgroepen. HBO Social Work of SPH is ook mogelijk

Je bent een gedreven agoog met kennis van en ervaring met gedragsproblematiek. Je hebt affiniteit met de doelgroep, en beschikt over de flexibiliteit en stevigheid die het werken met deze doelgroep vraagt. Je begeleidt methodisch, stelt doelgerichte begeleidingsplannen op en kunt reflecteren op het eigen handelen. Daarnaast beschik je over trainingsvaardigheden ten behoeve van het geven van voorlichting en training. Je ben in staat om je te verplaatsen in de belevingswereld van asielzoekers en hen aan te spreken op gedrag. Bewoners weet je te stimuleren tot zelfreflectie en deelname aan activiteiten. Je beschikt over deescalerend vermogen, kan begrenzen in gedrag en schroomt niet om te intervenieren bij agressie en conflicten. Zowel schiftelijk als mondeling weet je in begrijpelijke en heldere taal te communiceren met zowel bewoners als collega's. Met (keten)partners werk je actief samen.

Tenslotte ben je bereid om aanvullende trainingen te volgen en om te werken in een 24-uurs rooster met avond-, nacht- en weekenddiensten.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Het COA is de organisatie in Nederland voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Het COA is een unieke organisatie met een bijzondere doelgroep. De opvang en begeleiding van de 'bewoners' staan bij iedere functie centraal. De aard van het werk vraagt om een betrokken en flexibele houding die uitgaat van aanpakken en doen wat nodig is om de huisvesting en begeleiding goed te regelen. De inbreng van medewerkers op hun vakgebied maakt het verschil voor de toekomst van iedere asielzoeker in Nederland.

In de EBTL locatie worden asielzoekers geplaatst die overlast geven op de opvanglocaties waar ze verblijven. Het gaat bijvoorbeeld om herhaaldelijk agressief gedrag, het aanrichten van vernielingen en het discrimineren of bedreigen van medebewoners en/of medewerkers. De overlastgevers worden in de EBTL geplaatst om hen enerzijds te confronteren met hun gedrag en dit bij te stellen, en anderzijds om de veiligheid en rust te borgen op de locatie waar ze eerst verbleven. Op de EBTL geldt een sober en strikt regime, met dagelijkse inhuisregistratie. Bewoners volgen een verplicht programma aan activiteiten met als doel positieve beïnvloeding van gedrag. We bieden structuur en werken pro-actief aan activering. Bewoners krijgen voorlichting over Nederlandse normen, waarden en omgangsregels, en worden gestimuleerd tot reflectie op en bijstelling van het eigen gedrag. Daarnaast nemen bewoners deel aan sport, groepsactiviteiten en corvee. Na een verblijf van in beginsel drie maanden keert de bewoners weer terug naar de locatie van herkomst. De locatie zal in eerste instantie voor de duur van twee jaar worden ingericht voor maximaal 50 bewoners.

Uren per week: 36

Contract: tijdelijk