Wat?

Waar?

Solliciteer
direct via Uitzendbureau.nl

Autoschadehersteller

Dokkum -

Wat moet de medewerker doen
Schadeherstel
Stelt vast welke werkzaamheden er moeten worden gedaan. Doet onderhoud aan auto's en caravans.
Monteert en demonteren beschadigde onderdelen zoals ruiten, portieren, kofferdeksels, motoren en
de elektrische installaties. Richt en vormt de ontzette carrosserie. Deukt beschadigde delen van de
carrosserie uit en past nieuwe onderdelen in.
Ordenen
Zorgt voor een overzichtelijke en nette werkplek waarbij efficiënt werken voorop staat. Houdt zich aan
de werkvoorschriften, veiligheids- en milieuvoorschriften en de bewaakt de benodigde kwaliteitseisen.
Administratieve afhandeling
Houdt een urenverantwoording bij van de uitgevoerde werkzaamheden en meldt deze overzichtelijk
aan de calculator
Overige werkzaamheden
Voert indien nodig neventaken uit in of ten behoeve van andere bedrijfsafdelingen.
Competenties
Benodigde competenties Autoschadehersteller
Vakkundigheid Organiseren en plannen
Werken in teamverband Flexibiliteit
Klant- en servicegerichtheid Nauwkeurig
Aandacht voor kwaliteit Mondelinge Communicatie
Vakkundigheid
Laat gedetailleerde kennis en deskundigheid zien met betrekking tot het werk, neemt vlot nieuwe
vakkennis in zich op; blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.

Vaardigheden

 Heeft een MBO denk- en werkniveau.
 Heeft kennis van werk-, kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
 Weet hoe het werk (technisch) correct uitgevoerd moet worden.
 Geeft blijk van grondige kennis van algemeen ondersteunende software pakketten
Werken in teamverband
Werkt met anderen samen om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met anderen, ondersteunt
anderen.
 Werkt samen met anderen voor het bereiken van teamdoelen.
 Komt anderen tegemoet als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 Helpt anderen hun doelen te bereiken
 Werkt op een prettige manier samen met collega's en andere afdelingen
Klant- en servicegerichtheid
Gericht op een vlotte, efficiënte service aan klanten; doet alles om ervoor te zorgen dat aan de
behoefte van de klant wordt voldaan.
 Levert maatwerk voor de klant, met zijn belang als uitgangspunt.
 Zoekt naar mogelijkheden om service naar de klant toe te verbeteren.
 Maakt duidelijk afspraken.
 Neemt klachten van de klant serieus.
 Voelt verantwoordelijkheid voor het geleverde werk en voor gemaakte fouten.
 Houdt contact met klanten om er zeker van te zijn dat aan al hun verwachtingen, wensen of
behoeften is voldaan.
Aandacht voor kwaliteit
Zet zich in voor het bereiken van en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan het eigen werk en
die van anderen.
 Besteedt aandacht aan kwaliteit en de vastgestelde kwaliteitsnormen.
 Zorgt dat alles wat wordt opgeleverd schoon is.
 Neemt veiligheids- en milieuvoorschriften in acht
 Voert verbeteringen door indien deze mogelijk zijn, ook als het reeds goed is (het kan altijd beter).
Organiseren en plannen
Spant zich in om de afgesproken doelstellingen en resultaten te behalen. Geeft niet op bij tegenslagen
en houdt het doel voor ogen.
 Maakt goede planning van uit te voeren werkzaamheden per tijdseenheid
 Gaat efficiënt om met tijd en middelen en gebruikt de beschikbare middelen optimaal.
 Laat zich bij tegenslagen niet uit het velt slaan en zet door.
 Weet te anticiperen wanneer de planning niet wordt gehaald en is hierop voorbereid.
 Communiceert hierover helder en duidelijk
Flexibiliteit
Kan zich eenvoudig aanpassen aan een veranderende werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden
en gedragingen van anderen.
 Durft de aanpak te wijzigen indien dit nodig is om het doel te bereiken.
 Houdt het de eigen doelen en organisatiedoelen in beeld.
 Kan zich eenvoudig aanpassen wanneer de situatie wijzigt.
 Kan ingezet worden voor uiteenlopende activiteiten.
Nauwkeurig
Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslagen of teleurstelling.
 Werkt goed onder tijdsdruk
 Raakt niet van streek bij het naderen van een specifieke deadline
 Durft nee te zeggen wanneer iets niet haalbaar is
 Weet wat hij of zij kan realiseren binnen een bepaalde periode.
Mondelinge Communicatie
Communiceert mondeling op een manier die helder en netjes is en het probleem of de vraag duidelijk
weergeeft.
 Spreekt verstaanbaar en niet te snel.
 Formuleert kort en duidelijk
 Geeft ruimte om vragen te stellen en gaat daar goed op in

Scholing: MBO

Over de werkgever

Met meer dan 50 jaar ervaring blinkt onze opdrachtgever uit in het herstel van autoschades. Voor reparaties aan uw personen- en bedrijfswagens, caravan/camper en oldtimer kunt u bij ons terecht.
Vanuit ons nieuwe pand kunnen wij met behulp van zeer geavanceerde technische hulpmiddelen en goed opgeleid personeel u van dienst zijn.

Contract: Vast,Tijdelijk

Solliciteer
direct via Uitzendbureau.nl

SelectiePunt Friesland

Sander Bathoorn
Contactgegevens

Sander Bathoorn
+31 6 27 82 50 93
sanderbathoorn@selectiepunt.nl

SelectiePunt Friesland
Abe Lenstra Boulevard 38
8484JB,  Heerenveen

Vergelijkbare vacatures

SelectiePunt Friesland

SelectiePunt Franchise is uw specialist in Strategische PersoneelsPlanning: de juiste mens op de juiste plaats in iedere werkvorm. Wij helpen organisaties en kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen vast en flex. Dit bereiken wij op basis van een doordacht pakket diensten: werven, selecteren, ZZP bemiddelen, uitzenden, detacheren en payrollen. SelectiePunt is gemotiveerd én geëquipeerd om voor werkgevers én werknemers professioneel te schakelen.
Met de sponsorplannen van Andy vd Meijde,  Fatima Moreira de Melo en Yasemin Smit helpen wij sportverenigingen hun sponsor inkomsten aanzienlijk te verhogen.