Wat?

Waar?

Logistiek Coördinator

Midden-Limburg -

Hoofdtaken

1.    Voorbereiding, planning en coördinatie transporten
-       Inventariseert in overleg met de verschillende onderdelen van de onderneming alle transportopdrachten voor uit te leveren eindproducten en/of onderdelen en voor te ontvangen halfproducten of onderdelen.
-       Bereidt de transportopdrachten van alle transportmodaliteiten voor en geleidt deze door naar de gecontracteerde logistieke dienstverleners en vervoersbedrijven; is daarbij alert op en bepaalt daarbij de meest efficiënte en in bedrijfseconomische zin meest gunstige wijze van transport.
-       Draagt in overleg met de relevante onderdelen van de onderneming zorg voor de planning van de transporten en bepaalt daarbij de mogelijke combinaties van te transporteren ladingen en vervoerswijzen.
-       Maakt de bijbehorende transportdocumenten op met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften en voorwaarden, waarborgt de volledigheid en juistheid daarvan en draagt in afstemming met de (internationale) agenten zorg voor alle relevante (grens)documenten en heeft daartoe contact met de relevante instanties, zoals Kamer van Koophandel en douane.
-       Coördineert en controleert aan de hand van de transportorders het logistieke proces van verpakken en laden van relevante transportzendingen en van het lossen van transportontvangsten conform de daarvoor geldende voorschriften en signaleert afwijkingen aan de verzender, intern of extern.
-       Houdt alle bij de transporten betrokken partijen (verzenders, ontvangers, verladers en agenten) voortdurend op de hoogte van en beheert de status van de uit te leveren en te ontvangen transporten (track-trace).
-       Voert het beheer van alle transport- en grensdocumenten en draagt zorg voor archivering daarvan.
-       Voert het beheer over de transportmiddelen/het wagenpark.
 
 2.    Advisering inzake logistieke processen.
-       Adviseert de unitmanager op basis van praktijkervaringen over mogelijke verbeteringen in de logistieke processen en planning.
-       Adviseert de relevante bedrijfsonderdelen omtrent LC-documenten, inco-terms en transporttarieven.
-       Adviseert de unitmanager desgevraagd en op basis van opgedane ervaringen ten aanzien van te maken keuzen betreffende logistieke samenwerkingspartners.
 

 

Vaardigheden

Functie-eisen

Vakkennis op mbo-niveau, verworven door bijv. MBO Planner transport / Expediteur, niveau 4, aangevuld met door verdieping verworven specifieke kennis van alle (internationale) transportvoorschriften en voorwaarden voor vervoer via alle transportmodaliteiten.

Door opleiding verworven kennis van het binnen de onderneming in gebruik zijnde transportplanningsysteem (track & trace).

Beheersing van Engelse taal in woord en geschrift.

 

Betreft tijdelijke vacature voor periode van 6-12 maanden, met afhankelijk van mate van geschiktheid en hoeveelheid werk mogelijkheden voor verlenging van contract.

 

Sollicitaties met cv naar k.nijsten@q-interim.nl

 

Indien je binnen 5 werkdagen geen reactie hebt, dan ben je helaas niet geselecteerd voor de verder procedure.

Contactgegevens

Kirdy Nijsten
043 3270345
k.nijsten@q-interim.nl
Q-Interim
Spoorweglaan 13
6221BS, Maastricht
Solliciteer
direct via Uitzendbureau.nl

Q-Interim

Kirdy Nijsten

Q-Interim