Wat?

Waar?

Service Technicus E&B

Hattem

In deze functie ben je actief in en verwantwoordelijk voor de volgende taken:

 •   lokaliseren en diagnosticeren van storingen en storingsoorzaken a.d.h.v. ontvangen meldingen of eigen waarneming, gebruik makend van test- en meetapparatuur en/of d.m.v. computerapparatuur en/of elektrotechnische (stroomkring) schema's of documentatie
 •   beoordelen van aard en omvang en vaststellen of direct repareren noodzakelijk c.q. mogelijk is met inachtneming van veiligheid conform NEN-normen indien van toepassing en reparatie uitvoeren en/of vaststellen of collega's van andere vakgebieden moeten worden ingeschakeld
 •   uitvoeren van noodreparaties al dan niet i.o.m. leidinggevende of shiftmanager productie om productiestagnatie te beperken, zodanig dat de veiligheid gewaarborgd blijft en conform NEN-normen indien van toepassing
 •   beperken van veiligheidsrisico's conform de voorschriften vermeld in diverse NEN-normen indien van toepassing
 •   uitvoeren van of assisteren bij meer omvangrijke reparaties op daartoe geplande tijden en o.b.v. voorbereide opdrachten
 •   informeren van operators over oorzaken van storingen en ze evt. wijzen op bedieningsfouten
 •   doen van voorstellen aan leidinggevende die leiden tot technische verbeteringen, kostenreducering en/of productiviteitsverbetering
 •   zelfstandig uitvoeren van inspecties aan (elektrische) installaties en/of besturingssystemen van productiemachines en productielijnen
 •   beoordelen van de staat van onderhoud a.d.h.v. controlelijsten, indien nodig de voorschriften vermeld in NEN-normen, en eigen inzicht, noteren van de bevindingen
 •   herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit direct mogelijk is
 •   rapporteren van bevindingen aan leidinggevende en monteurs met vermelding van aard en ernst
 •   uitvoeren van of assisteren bij correctief/preventief onderhoud voortvloeiend uit inspecties op daartoe geplande tijden of op aanwijzingen van leidinggevende
 •   inspecteren van arbeidsmiddelen en nieuw geplaatste installaties conform NEN-normen
 •   op beperkte schaal uitvoeren van nieuwbouw, uitbreidings- en renovatiewerkzaamheden op het gebied van elektro-, besturings-, meet- en regeltechniek conform in werkopdrachten vermelde specificaties, resp. aanwijzingen van leidinggevende
 •   toezien/assisteren/meewerken bij, door externe installatiebureaus/leveranciers uit te voeren werkzaamheden, in combinatie met het in bedrijf stellen en testen van nieuwe installaties, om o.m. vertrouwd te raken met de schematische opbouw, werking en de onderhoudstechnische aspecten (e.e.a. in Duits en Engels)
 •   doen van voorstellen aan leidinggevende ter verbetering van m.n. technische situaties en eventuele uitvoering daarvan
 •   onderhouden van werkcontacten met afdelingshoofden, shiftmanagers, technisch operators, technisch specialisten WTB, technisch specialist E&B, uitvoerend personeel, evenals monteurs en elektriciens van derden bij grotere projecten en/of uitbreidingen
 •   ­aanleveren/analyseren van historische en/of actuele procesgegevens d.m.v. opgeslagen trends
 •   ­onderhouden van meetapparatuur en gereedschappen, met als doel deze in een goede en betrouwbare staat te houden
 •   ­kalibreren, configureren en parametreren van diverse meet- en regelapparatuur
 •   ­afroepen van materiaal, onderdelen, goederen etc. volgens specificaties en aangeven van tekorten t.b.v. bestellingen
 •   ­ maken/aanpassen van elektrotechnische schema's en deze op functionele plaatsen opbergen
 •   ­in beperkte mate verrichten van bijkomend bankwerk, constructie- , draai- , en las-, en verspanende werkzaamheden
 •   ­invullen van storingsformulieren en werkverslagen, invoeren van gegevens in het preventief- en inspectief onderhoudssysteem
 •   ­zorgdragen dat schakelkasten, klemmenkasten en verdeelruimtes schoon, droog en opgeruimd zijn
 •   ­zorgdragen dat de apparatuur voor het geconditioneerd op temperatuur houden van de schakelkasten werkend en schoon zijn en bij afwijking direct actie ondernemen
 •   ­zorgdragen dat kabeldraagsystemen degelijk bevestigd zijn en waar nodig voorzien zijn van deksels
 •   ­instrueren van bedienend personeel over het gebruik/bediening van machines en inwerken van (tijdelijk) gedetacheerde collega's
 •   een mentorenrol bekleden voor overig technisch personeel zoals operators
 •   schoonhouden van de werkomgeving en in acht nemen van de bedrijfsvoorschriften betreffende de hygiëne en veiligheid
 •   toezien op en naleven van voorschriften m.b.t. orde en veiligheid en milieu i.h.k.v. het bedrijfs-Arbobeleid

Vaardigheden

Als Servicetechnicus E&B beschik je over de volgende kwaliteitseisen.

 •   MBO-Elektrotechniek
 •   bevoegdheden voor NEN1010 en NEN3140 installatie/werkverantwoordelijke
 •   opleiding op het gebied van pneumatiek, hydrauliek en meet- en regeltechniek
 •   kennis van PLC/Siemens S7 PLC's (kennis van storing zoeken en programmeren)
 •   kennis van Veldbussystemen (o.a. AS-i, Profibus, Profinet IE)
 •   kennis van actuatoren, sensoren en initiatoren
 •   kennis van diverse merken frequentieregelaars en servoregelaars
 •   beheersing Duitse en Engelse taal
 •   ervaring in industriële omgeving
 •   werkervaring in de techniek

Uren per week: fulltime

Contract: vast

Contactgegevens

Jan Albers
038-2023000
zwolle@pro-industry.nl
Pro-Industry Zwolle
Van Nahuysplein 20
8011NC, Zwolle
Solliciteer
direct via Uitzendbureau.nl

Pro-Industry Zwolle

Pro Industry is het uitzendbureau gespecialiseerd in de procesindustrie. Dit combineren wij met een landelijk dekkend netwerk aan vestigingen: Haarlem, Breda, Rotterdam, Veghel, Sittard, Arnhem, Zwolle, IJsselstein en medio 2016 Groningen. Met meer dan 200 actieve opdrachtgevers en 400 vacatures hebben wij voor elke werkzoekende op het gebied van (proces)operator, storings- of onderhoudsmonteur, kwaliteitsmedewerker en aanverwante functies altijd voldoende mogelijkheden. Voor meer informatie over Pro Industry of openstaande vacatures bezoek www.pro-industry.nl

Telefoon 038-2023000 | E-mail zwolle@pro-industry.nl | Adresgegevens