Wat?

Waar?

KJP Kinder- en Jeugdpsychiater (midden Nederland) bij het bedrijf

Arnhem

Op 1 april jl. is de kick off geweest van de nieuwe werkwijze van wat voorheen de Kliniek LichtVerstandelijk Beperkt was. De afgelopen maanden is door alle professionals van deze zorglijn intensief in Ede hard gewerkt aan de doorontwikkeling van goede psychiatrische zorg. De belangrijkste verandering is dat onze overtuiging “beter worden doe je thuis” vorm gaat krijgen door daadwerkelijk thuis goede diagnostiek en behandeling te bieden. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat thuis in het gezin gewerkt wordt aan het verminderen van de klachten. Soms is het nodig om kort opgenomen te worden op de kliniek, en die mogelijkheid blijft bestaan. Soms zijn de problemen zo groot dat het nodig is om kort opgenomen te worden op de crisisafdeling /BOPZ. De verschillende afdelingen worden omgevormd naar een afdeling voor High en Intensive Care, een Medium Care, flexibele intensieve behandeling kind- en jeugd waar alle vormen van behandeling; klinisch, deeltijd-klinisch en dag-klinisch mogelijk zijn met altijd gezinsbehandeling thuis ernaast. Gezinsbehandeling kan bestaan uit IPG, IHT of MDFT. Binnen de zorglijn is BinK ontwikkeld, dit staat voor Behandeling in de Klas, een succesvol ambulant behandelprogramma op school. Tot slot zijn gesprekken gaande om een FACT LVB team op te richten in samenwerking met een collega instelling. Kortom een veel grotere gerichtheid op thuis behandelen op maat gerelateerd aan de ontwikkeling van patiënt en gezin.

Aanbod

Een inspirerende werkomgeving waar op kwalitatief hoog niveau zorg geboden wordt aan kinderen en jongeren en hun systemen met (complexe) psychiatrische problematiek en licht verstandelijke beperking.Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. De functie is ingedeeldconform CAO GGZ (AMS regeling). minimaal € 4808 met een maximum van € 8402 (obv 36 uur)Op de afdeling bestaat een bevlogen werkcultuur waar ze aan het bouwen zijn binnen deIntensive Home Treatment. U als kinder- en jeugdpsychiater krijgt de kans om hier mede vorm aante geven. Ook is een verlenging van uw dienstverband zeker optioneelOp basis van ZZP of Freelance is dit tevens mogelijk!Interesse? Bel of mail mij (Ruth Agterbos) via 06-38076205 ragterbos@startpeople.nl

Vaardigheden

De kinder- en jeugdpsychiater beschikt over de opleiding tot arts en de specialistische opleidingtot psychiater aangevuld met de aantekening kinder- en jeugdpsychiater en staat ingeschreven inhet BIG register;Als kinder- en jeugdpsychiater werkt u graag vanuit een oplossings-/competentiegericht kader;De persoonlijke eigenschappen die u als kinder- en jeugdpsychiater meebrengt zijn:evenwichtigheid, flexibel ingesteld, enthousiasme en stressbestendigheid;De kinder- en jeugdpsychiater werkt zelfstandig als binnen een multidisciplinair team;Ervaring met of affiniteit met de doelgroep LVB is een pré voor de kinder- en jeugdpsychiater.

Scholing: UNIVERSITEIT

Over de werkgever

Het betreft een grote organisatie met een breed aanbod in de diverse vormen van hulpverlening
gericht op de jeugdhulpverlening en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze organisatie
gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie is gevestigd met meerdere locaties in het
Midden en Oosten van Nederland. Een van hun uitgangspunten is samenwerking met andere
organisaties/netwerkpartners maar ook intern gericht is dit een heel belangrijk item.
Hun intentie is om de ontplooiingskansen van kinderen dan wel jeugdigen te vergroten door
aansluiting te genereren op de vraaggerichte individuele problematiek en de draagkracht van het
kind. Ze hebben dan ook een aanzienlijke vakkundigheid in huis rondom deze complexe zorg van
kinderpsychiatrie en jeugdpsychiatrie waarin de patiënt en het gezin centraal staan, t.a.v. van de toekomstkansen van het kind

Uren per week: 24 uur

Contract: Tijdelijk dienstverband

Contactgegevens

053-4814640
5722@startpeople.nl
Start People Medi Interim HBO Plus Rayon 2
Willem Wilminkplein 19
7511PG, Enschede
Solliciteer
direct via Uitzendbureau.nl

Start People Medi Interim HBO Plus Rayon 2

Onze missie is om werkzoekenden te helpen aan een baan die past bij hun mogelijkheden en ambities en tegelijkertijd leveren wij onze opdrachtgevers goede en gemotiveerde medewerkers op het juiste moment. Zo ontwikkelen wij talent en voegen wij waarde toe aan organisaties. Met onze professionele dienstverlening en persoonlijke benadering overtreffen wij voortdurend de verwachtingen van onze werkzoekenden en opdrachtgevers.

Telefoon 053-4814640 | E-mail 5722@startpeople.nl | Adresgegevens