Start People

Onze missie is om werkzoekenden te helpen aan een baan die past bij hun mogelijkheden en ambities en tegelijkertijd leveren wij onze opdrachtgevers goede en gemotiveerde medewerkers op het juiste moment. Zo ontwikkelen wij talent en voegen wij waarde toe aan organisaties. Met onze professionele dienstverlening en persoonlijke benadering overtreffen wij voortdurend de verwachtingen van onze werkzoekenden en opdrachtgevers.


Alle vacatures van Start People in Doorn...
Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

1e Facilitair medewerker

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als facilitair medewerker? Heb jij ervaring en woon jij in de omgeving van Doorn? Solliciteer dan NU!

Je bent als 1e facilitair medewerker verantwoordelijk voor:

1. Coördineert als meewerkend voorman de werkzaamheden van de facilitair medewerkers door:

 • Uitvoeren van administratieve taken in het facilitair management informatiesysteem zoals het uitdraaien en gereed melden van werkorders;
 • Toezien op een juiste uitvoering van de door de FBD-Regio te leveren servicetaken door de facilitair medewerkers;
 • Het uitvoeren van controles op door (contract)leveranciers uitgevoerde werkzaamheden en rapporteren aan Hoofd Ondersteunende Diensten.

2. Verricht algemene facilitaire werkzaamheden door:

 • Verzorgen van de bewassing;
 • Afleveren, inleveren en omwisselen van inventarisgoederen;
 • Het verrichten van fysieke werkzaamheden (zoals het verplaatsen van inventarisgoederen, bij kleine verhuizingen en het (her)inrichten van ruimtes);
 • Leveren van brandstoflaadstation- en afspuitplaatsservice;
 • Verrichten van taken in de fotostudio t.b.v. de aanmaak smartcard;
 • Schoonhouden van de terreinen en gebouwen, waaronder het legen van afvalemmers, het verrichten van corveewerkzaamheden en het (al dan niet tijdelijk) aanbrengen van bewegwijzering op het complex;
 • Begeleiden van personen voor onderhoudswerkzaamheden of leveranciers op locatie;
 • Uitvoeren van werkzaamheden op basis van ontvangen werkorders/-bonnen om invulling te geven aan specifieke klantwensen;
 • Verplaatsen en onderhouden van de aan de FBD-Regio toegewezen voertuigen;
 • Nemen van maatregelen om onveilige situaties, defecten, storingen en schade te voorkomen;
 • Het melden van geconstateerde defecten en voortgangscontrole uitvoeren op de reparatie;
 • Periodiek controleren van brandbestrijdingsmiddelen en het uitvoeren van overige (wettelijk) verplichte controles;
 • Het in het kader van het legionellabeheersplan periodiek spoelen van watertappunten.

3. Beheert de toegewezen infrastructuur door:

 • Optreden als aanspreekpunt voor de lokale gebruikers;
 • Ingericht houden van de toegewezen infrastructuur conform de vigerende normering en regelgeving;
 • Houden van toezicht op de naleving van de huisvestingsovereenkomst en op de door de FBD-Regio te leveren producten en diensten;
 • Het zonodig, met eenvoudig gereedschap, uitvoeren van (zeer) kleine herstellingen (zoals het ophangen van schilderijen, borden en vervangen van sloten) binnen de vigerende uitvoeringsbepalingen, m.u.v. storingen aan technische installaties en nutsvoorzieningen;
 • Melden van wensen en klachten van de lokale gebruikers aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten;
 • De gebouwen toezien op de juiste scheiding en opslag van milieugevaarlijke afvalproducten;
 • Toezien op de handhaving van een goede hygiëne;
 • Het in de gebouwen houden van toezicht op algemene brandveiligheidsaspecten;
 • Uitgeven, innemen en registreren van de kamer- en kastsleutels van facilitaire infrastructuur (zoals legering, leslokalen, vergaderaccommodaties, kantinezalen enz.);
 • Het uitvoeren van voor- en eindinspecties bij de uit te geven ruimten en bij mutaties in de belegging van de ruimten;
 • Uitvoeren van controles op door de (contract)leveranciers uitgevoerde werkzaamheden en het resultaat daarvan rapporteren aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten.

4. Distribueert de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio door:

 • Halen en brengen van post bij het afleveradres van de eenheid;
 • Sorteren van inkomende externe post en het afleveren daarvan bij de eenheid alsook het zorg dragen voor verzending van de uitgaande post, inclusief expreszendingen;
 • Registreren van bijzondere verzendingen en verstrekken van informatie aan gebruikers over postverzending, postformulieren, aangetekende post en expreszendingen.
Arbeidsvoorwaarden

 • Bruto uurloon van €15,18;
 • Een fulltime functie van 38 uur per week;
 • Tijdelijke functie met een mogelijkheid tot verlenging;
 • Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen;
 • Woon je verder dan 11 kilometer enkele reis van je werk vandaan? Dan ontvang je bovenop je salaris nog een tegemoetkoming in de reiskosten conform de Defensie reiskostenregeling.

#1AV0081969

Uren:
38

Over de werkgever

Het Commando DienstenCentra (CDC) is het shared service center voor Defensie. Het CDC ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. Het CDC levert haar producten en specialistische diensten op kosteneffectieve wijze volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.

De locatie verzorgt de levering van facilitaire diensten en producten ten behoeve van in- en externe klanten. In dit kader worden de wensen en behoeften van in- en externe klanten geïnventariseerd, wordt overleg gevoerd met de klant over de gewenste kwaliteit/prijsverhouding en wordt de kwaliteit en voortgang van de dienstverlening bewaakt. De locatie bestaat uit een eenheid Ondersteunende Diensten
en een eenheid Servicebalie.

Vaardigheden

 • VMBO+/MBO werk- en denkniveau;
 • Rijbewijs B;
 • Werkervaring binnen het facilitaire domein;
 • Je bent fysiek fit.

Opleiding

MBO

Wat wij bieden

Salaris:
minimaal € 2.641,-
tijdelijk