Flexibility

Flexibility Uitzendbureau is werkzaam in de specialismen; administratief, financieel, secretarieel,commercieel en marketing. Flexibility heeft als doelstelling om op een professionele wijze samen te werken met werkgevers (onze opdrachtgevers) en kandidaten, en dit op een open, integere en toekomstgerichte wijze met als doel om vraag en aanbod op het gebied van personeelsvoorziening met elkaar in balans te brengen.
In onze visie staat in al onze relaties de lange termijn centraal. Dit betekent eerlijk zaken doen, jezelf soms kwetsbaar opstellen en altijd weer streven naar die perfecte match tussen werkgever en kandidaat. Dit ongeacht of het een tijdelijke of een vaste invulling van een functie betreft.

www.flexibility.nl


Alle vacatures van Flexibility in Tubbergen...
Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Consulent Jeugd


Consulent Jeugd 28 uur per week t.b.v. zwangerschap vervang (6 mnd)

Wat verwachten we van jou?
Ons jeugdconsulenten team maakt onderdeel uit van onze centrale toegang: Schakel. Inwoners kunnen bij Schakel terecht met al hun vragen, zorgen en ideeën over alledaagse zaken. Schakel vindt, verbindt en ondersteunt. Dat doen wij met de inzet van verschillende professionals en vrijwilligers. Samenlevingsgericht werken is daarbij voor ons de rode draad.
Als jeugdconsulent ben jij niet alleen betrokken bij jouw jeugdconsulenten team. Jij ziet jouw verbinding met onze schulddienstverleners, Wmo consulenten, consulenten Werk & Inkomen en onze (voorliggende) partners als logisch.
Als jeugdconsulent ga je verder dan uitsluitend het beantwoorden van (opvoed) vragen en het stellen van indicaties. Jouw grootste uitdaging ligt in jouw betrokkenheid bij (complexe) casusregie. Jij bent in staat om vanuit jouw kennis, kunde en ervaring samen met de jeugdige, diens gezin en netwerk te achterhalen welke ondersteuningsbehoefte nodig en passend is. Hierbij ga je in eerste instantie uit van eigen kracht, kijk je naar passende voorliggende voorzieningen, naar netwerkpartners en eventuele noodzakelijke maatwerkvoorzieningen. Het planmatig handelen bij casusregie volgt een cyclisch proces van monitoren, beoordelen en beslissen om te komen tot het door of voor de jeugdige gewenste (eind)resultaat. Een uitgangspunt is ook dat waar mogelijk gedurende het hele traject dezelfde professional betrokken blijft. Je begrijpt het al: onze jeugdconsulent heeft een voelspriet voor het aangaan van een professionele relatie die bijdraagt aan vertrouwen en stabiliteit. Jeugdigen maar ook ouder(s)/verzorger(s) en dienst netwerk trekken direct bij jou aan de bel bij vragen!

Functie-eisen
  • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding (pedagogiek, Social Work of Hogere Sociaal agogische opleiding oude stijl);
  • Je hebt kennis van de jeugdhulpverlening, verslavingszorg, LVG en/of kinder- en jeugdpsychiatrie;
  • Je hebt meer dan 3 jaar relevante werkervaring;
  • Je bent SKJ geregistreerd (SKJ nummer vermelden in je cv);
  • Je hebt kennis van onze sociale kaart;
  • Je bent in staat een oordeel te vormen door feiten af te wegen en beschikt over goede luistervaardigheden.
Naast deze functie eisen laat je tijdens jouw kennismakingsgesprek met ons zien dat je goed op de
hoogte bent van de Jeugdwet en daaraan aanpalende wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de wet
op passend onderwijs). De Jeugdwet regelt ook de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS), de
voogdijmaatregel (civielrechtelijke jeugdbeschermingsmaatregel) en de jeugdreclassering
(strafrechtelijke maatregel). Daar staan we uiteraard ook bij stil. Neem jij ons mee in jouw visie op
jeugdzorg en de kansen, uitdagingen en mogelijkheden die jij daarin voor jouzelf en onze inwoners
ziet? Wij zien ernaar uit! Eén ding is zeker: als jeugdconsulent is geen dag hetzelfde

Vaardigheden

Opleiding

HBO