Procesoperator food

Solliciteer op de website van het uitzendbureau

Als operator stel je de machines perfect af. Storingen heb je zo verholpen. Zo zijn de producten die uit de machine komen van hoge kwaliteit.

Hoe ziet je dag eruit?

In de kleedkamer trek je je outfit aan, pakt je badge en reinigt je handen. Daarna bespreek je met de vorige ploeg hoe de dag is geweest. De teamleider is er ook bij en je weet precies wat er die dag op de planning staat. Je gaat aan de slag en je begint met de opstart: 

•              je stelt de lijnen in ook tijdens en na de productie

•              in de tussentijd houd je het hele proces goed in de gaten

•              is er een storing? Dan probeer je deze eerst zelf op te lossen

•              lukt dit niet, dan schakel je de technische dienst in

•              je zorgt voor een goede toevoer van grondstoffen

•              en je controleert eindproducten op kwaliteit

•              ook neem je steekproefsgewijs monsters en controleert volgens de HACCP-regels

•              en je stuurt ongeveer 2 productiemedewerkers aan de lijn aan

Je wordt ingewerkt op verschillende lijnen, zodat je overal van weet. Niet alleen leer je de verschillende lijnen kennen, maar ook de processen en de collega's. Meedenken en eigen initiatief worden zeer gewaardeerd.As an operator, you adjust the machines perfectly. You can solve malfunctions in no time.

What does your day look like?

In the dressing room you put on your outfit, take your badge and clean your hands. Then you discuss with the previous team what the day was like. The team leader is also there and you know exactly what is planned for that day. You get started and you start with the start-up:

 • you also set the lines during and after production

• In the meantime, you keep a close eye on the entire process

• is there a malfunction? Then you try to solve this yourself first

• if this does not work, you call in the technical service

• you ensure a good supply of raw materials

• and you check end products for quality

• you also take random samples and check according to the HACCP rules

• and you send about 2 production employees on the line

You will be trained on different lines, so that you know about everything. Not only do you get to know the different lines, but also the processes and the colleagues. Thinking along and taking initiative is highly appreciated.

Arbeidsvoorwaarden

Naast een fulltime baan van 40 uur per week. Een baan voor onbepaalde tijd en uitzicht op contract, mag je het volgende verwachten:

- startsalaris vanaf € 13,50 bruto per uur

- daarnaast bouw je 10% vakantie-uren en 8% vakantiegeld op

- ADV toeslag bovenop je salaris

- en je ontvangt ploegentoeslag van 30% bovenop je salaris

- overwerktoeslag hangt af van het tijdstip en is minimaal 125%

- de reiskostenvergoeding is tussen de € 3,00 en € 6.00 per dag

- na 26 gewerkte weken word je opgenomen in de pensioenregeling, waarvan Olympia de basispremie betaalt

- de mogelijkheid om met korting via Olympia je zorgverzekering af te sluiten

- intern kun je doorgroeien in functie, naar andere afdelingen of leidinggevend

Vragen? Bel dan even met Annemarie op 0493-351066 of email naar a.de.bruin@olympia.nl.


In addition to a full-time job of 40 hours a week. You can expect a job for an indefinite period and a prospect of a contract:

- starting salary from € 13.50 gross per hour

- you also accrue 10% holiday hours and 8% holiday pay

- ADV on top of your salary

- and you receive a shift work allowance of 30% on top of your salary

- overtime allowance depends on the time and is at least 125%

- the travel allowance is between € 3.00 and € 6.00 per day

- after 26 weeks worked, you will be admitted to the pension scheme, of which Olympia pays the basic premium

- the possibility to take out your health insurance with a discount via Olympia

- you can grow internally in function, to other departments or management

Uren:
40

Over de werkgever

In de gemeente Asten. Welk bedrijf het is kunnen we nog niet verklappen, maar vertel ik je graag in een persoonlijk gesprek. Dit bedrijf bereid, verwerkt en verpakt verse producten. Deze gaan vervolgens naar klanten wereldwijd, maar ook naar de lokale supermarkt.

Ze hebben misschien wel 100 verschillende recepten en ongeveer 20 productielijnen. Bij iedere lijn werken productiemedewerkers en die worden aangestuurd door de teamleider en een operator. Dit doen ze in twee ploegen.

Wat opvalt is hoe schoon het is en hoe hygiënisch er gewerkt wordt. Op zich logisch, want ze werken met verse producten.

Er hangt een goede werksfeer. Collega's begroeten elkaar en maken onderling een praatje. Je wordt op verschillende lijnen ingewerkt door ervaren collega's. Ze nemen goed de tijd om je in te werken.

In de inwerkperiode werk je in de dagdienst. Daarna ga je meedraaien in het twee ploegen rooster. Je dienst begint om 06.00 uur tot 15.00 uur. Of om 15.00 uur tot 00.00 uur. Dit is een vast rooster, maar in overleg kan er altijd van dienst geruild worden.


In the regio of Asten. We cannot tell you which company it is yet, but I would be happy to tell you in a personal conversation. This company prepares, processes and packages fresh products. These then go to customers worldwide, but also to the local supermarket. They have maybe 100 different recipes and about 20 production lines. Production employees work at each line and are managed by the team leader and an operator. They do this in two shifts. What is striking is how clean it is and how hygienic it is. There is a good working atmosphere. Colleagues greet each other and chat with each other. You will be trained on different lines by experienced colleagues.

During the induction period you work in the day shift. Then you will participate in the two-shift roster.

Your shift starts at 6 AM to 3 PM. Or at 3 pm to midnight. This is a fixed schedule, but shifts can always be exchanged in consultation.

Vaardigheden

Als procesoperator:

- heb je al een aantal jaar ervaring als operator

- en heb je eerder in de foodbranche gewerkt

- je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en, of Engelse taal


As a process operator:

- you already have several years of experience as an operator

- and have you worked in the food industry before

- you have a good command of the Dutch and or English language


Opleiding

Ongeschoold

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.600,-
vast
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van het uitzendbureau

Of solliciteer later
Contactgegevens

Annemarie de Bruin
0493 35 10 66
a.debruin@werk.olympia.nl

Olympia Deurne
Dr. Huub van Doorneweg 1b
5753PM,  Deurne