Ga naar menu

Vakantiedagen en vakantiebijslag

Elke werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantiebijslag (ook wel vakantiegeld genoemd). Dat geldt ook voor jou als uitzendkracht.

Vakantiedagen

De cao zegt dat flexwerkers die fulltime werken recht hebben op 25 vakantiedagen.
De uitzendkracht bouwt vakantiedagen op over zijn verdiende loon; bij een volledige werkweek heeft de uitzendkracht na een heel jaar recht op tenminste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. De uitzendkracht die geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, bouwt een evenredig deel op. De uitzendkracht kan deze dagen opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Vakantiebijslag (= vakantiegeld)

In de cao staat dat een uitzendkracht 8,33% van zijn loon aan vakantiebijslag opbouwt. Bij cao kan daar ten nadele van de uitzendkracht worden afgeweken. De uitbetaling is in juni tenzij het uitzendbureau en de uitzendkracht schriftelijk anders afspreken. De uitbetaling is tenminste één keer per kalenderjaar.

Ook wanneer de uitzendovereenkomst eindigt, moet het opgebouwde vakantiegeld worden uitbetaald.


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus