Ga naar menu

Tijdige betaling

Het uitzendbureau is verplicht het loon op tijd te betalen. Het loon moet worden betaald na afloop van het tijdvak waarover het loon wordt berekend. De betalingstermijn is minimaal 1 week en maximaal 1 maand, tenzij dit schriftelijk anders is afgesproken.

Als het aan het uitzendbureau valt toe te rekenen dat het loon niet op tijd aan de uitzendkracht wordt betaald, heeft de uitzendkracht recht op een verhoging. Over de eerste drie werkdagen na afloop van de betalingstermijn wordt geen verhoging gerekend. Voor de vierde tot en met de achtste werkdag is de verhoging 5% per dag en voor elke werkdag daarna 1%. De maximale verhoging is de helft van het te laat betaalde loon. 

"Teun is timmerman en hij werkt bij een houtzagerij. In zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau staat dat hij per week betaald krijgt. Hij verdient € 100 per dag. Er is niets geregeld over de betalingstermijn zodat de wettelijke regeling geldt; de betalingstermijn bedraagt 1 week. Teun heeft gewerkt in de week van 1 juli tot 7 juli, waarbij 7 juli een maandag is. Op 29 juli betaalt het uitzendbureau Teun eindelijk zijn loon. Het tijdvak waarover loon wordt berekend is 1 week (1 juli tot 7 juli). De betalingstermijn is ook 1 week (8 juli tot 14 juli). Over de dagen 15, 16 en 17 juli wordt nog geen verhoging berekend.
Voor de werkdagen 18, 19, 22, 23 en 24 juli is de verhoging 5% per dag, ofwel € 5 per dag. Voor de werkdagen 25, 26 en 29 juli is de verhoging 1% per dag, ofwel € 1 per dag. In totaal krijgt Teun € 100 loon en € 28 verhoging.
"


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus