Ga naar menu

Loon en arbeid

Het uitzendbureau is verplicht de uitzendkracht loon te betalen voor verrichte arbeid. Indien geen loon is vastgesteld, heb je recht op loon dat naar redelijkheid wordt vastgesteld waarbij gekeken wordt naar het loon dat gebruikelijk is voor de verrichte arbeid. In een cao staan vaak functieomschrijvingen en bijpassend loon die als leidraad kunnen dienen. Je moet in ieder geval minimaal het minimumloon krijgen.

Het loon kan vastgesteld zijn als een (bruto) bedrag per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur, per week of per maand) of gedeeltelijk afhankelijk zijn van een prestatie. In het laatste geval is de inlener verplicht de uitzendkracht bewijsstukken te geven waaruit de hoogte van dat bedrag blijkt.

"Stein is student en hij werkt bij een callcenter. In zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau staat dat hij het minimumloon verdient en dat hij per binnengehaalde order een half uur extra wordt betaald. Hij wordt per week betaald en hij ontdekt dat hij voor 3 orders extra loon heeft gekregen, terwijl hij zeker weet dat hij er 5 heeft binnengehaald. Stein kan nu contact opnemen met de inlener en vragen om bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel orders hij nu heeft binnengehaald. De inlener stuurt Stein een kopie van de ordermap en daar staat dat Stein inderdaad 5 orders heeft binnengehaald en dus recht heeft op 2,5 uur loon."

Pensioenbijdragen, onkostenvergoedingen, overwerkvergoedingen, vakantiebijslagen, winst- en eindejaarsuitkeringen en fooien behoren niet tot het loon. Deze mogen dus niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling of de uitzendkracht het minimumloon wordt betaald.


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus