Ga naar menu

De arbeidsovereenkomst met uitzendbeding

In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat de overeenkomst automatisch eindigt. Dat wil zeggen: zonder dat een opzegging vereist is, doordat de uitzendkracht op verzoek van de inlener niet langer meer wordt ingezet in het bedrijf van de inlener. Zo'n afspraak in de arbeidsovereenkomst wordt een uitzendbeding genoemd. Een uitzendbeding mag alleen worden toegevoegd als je een contract hebt in fase A (ABU cao) of fase 1 of 2 (NBBU cao). 

Dit uitzendbeding kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Het beding werkt beide kanten op; ook de uitzendkracht kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

"Stein is student en hij heeft via Uitzendbureau.nl een uitzendbureau gevonden dat hem afwisselend werk aanbiedt. In zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau is een uitzendbeding opgenomen. Stein heeft in elke week gewerkt; hij heeft 3 weken vakantiehuisjes schoongemaakt, 2 weken dozen gevouwen en 4 weken gewerkt als barman in een cafe. Het uitzendbureau biedt hem nieuw werk aan in een vleesverwerkingsbedrijf. Stein houdt het 6 weken vol als hij besluit vegetariër te worden en te stoppen met het werk om zich volledig op zijn studie te richten. Stein heeft in totaal 15 weken voor het uitzendbureau gewerkt. Stein kan en mag met onmiddellijke ingang stoppen met werken voor het uitzendbureau."

Volgens de ABU cao geldt dat als je meer dan 26 weken voor het uitzendbureau hebt gewerkt, het beding niet meer werkt. Het hoeft niet te gaan om hetzelfde werk; het geldt ook voor de uitzendkracht die in meer dan 26 weken bij verschillende inleners heeft gewerkt met telkens andere werkzaamheden maar al die tijd voor hetzelfde uitzendbureau heeft gewerkt. Voor de berekening van de tijd van 26 weken tellen perioden waarin de uitzendkracht heeft gewerkt mee als de tijd tussen deze uitzendingen minder dan een jaar zijn. Ook als de uitzendkracht afwisselend voor de inlener, als werkgever, en het uitzendbureau, als werkgever, hetzelfde werk heeft gedaan, tellen al deze weken mee voor de telling van de 26 weken.

Als jouw uitzendorganisatie de NBBU cao volgt, dan kan het uitzendbeding alleen in fase 1 en 2 worden toegepast. Samen duren deze fases maximaal 130 weken. 

In de cao kan zijn afgesproken dat het uitzendbeding verlengd mag worden. Echter, per 1 januari 2015, mag dit nog maar tot maximaal 78 weken integenstelling tot onbeperkt. Na 78 gewerkte weken gaat de uitzendovereenkomst over in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 

 


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus