Ga naar menu

Onbepaalde tijd

Het uitzendbureau en de uitzendkracht kunnen een arbeidsovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd. Het einde van de arbeidsovereenkomst is dan niet van te voren afgesproken. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen volgens de wettelijke regels worden beëindigd.

Er kan ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan door verloop van tijd als gevolg van de ketenregeling. Voor de uitzendovereenkomst gelden aanvullende wettelijke bepalingen voor toepassing van de ketenregeling. Om die reden wordt eerst de algemene wettelijke regeling besproken die voor elke arbeidsovereenkomst als standaardregeling geldt en daarna wordt de ketenregeling voor de uitzendkracht behandeld.

Ketenregeling  - de standaardregeling

De ketenregeling voor werknemers die rechtstreeks in dienst bij een werkgever zijn, is in 2015 aangepast door de invoering van de Wet werk en zekerheid (wwz). Deze wet is in het leven geroepen om flexibel personeel een zekere mate van bescherming en zekerheid te bieden, door ze sneller in aanmerking te laten komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

De ketenbepaling stelt dat een werknemer niet meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd mag krijgen van zijn werkgever. Daarna heeft hij recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze 3 tijdelijke arbeidscontracten mogen aaneengesloten een periode van maximaal 24 maanden tellen. Ook onderbrekingen van korter dan 6 maanden tellen mee in de periode van 24 maanden. Pas wanneer een werknemer langer dan 6 maanden niet in dienst is geweest, begint de keten opnieuw. 

De nieuwe ketenbepaling geldt niet voor werknemers die jonger dan 18 zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Ook geldt het niet voor werknemers die in een organisatie werken met als doel het afronden van een opleiding.

De uitzendkracht en de ketenregeling

Door het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst wordt de ketenregeling pas van toepassing zodra de uitzendkracht in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht. Deze 26 weken tellen dus niet mee. Bij cao (ABU of NBBU) kan van de bepalingen van de ketenregeling en van de termijn van 26 weken ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 

Uitzendbureaus die de ABU- of NBBU cao volgen mogen de periode van 26 weken verlengen tot maximaal 78 weken. Na deze periode wordt de ketenbepaling van toepassing. De periode van maximaal 2 jaar met maximaal 3 tijdelijke contracten die van toepassing is voor de reguliere ketenbepaling, mag door uitzendbureaus bij cao worden vastgesteld op maximaal 4 jaar en 6 tijdelijke contracten. Lees meer over het fasensysteem van de uitzend-cao's.

 

 

 

 


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus