Ga naar menu

Arbeidstijden en -omstandigheden

Wat betreft de rechten en plichten uit de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet rusten de meeste rechten en plichten op de inlener. De inlener heeft namelijk de feitelijke zeggenschap over de arbeidsomstandigheden waaronder de uitzendkracht werkt.

De Arbeidstijdenwet heeft betrekking op werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Deze wet is bedoeld om werknemers te beschermen tegen te lange werkdagen en draagt bij aan de mogelijkheid voor werknemers om werk met privé- en zorgtaken te combineren. 

Werknemers mogen volgens de Arbeidstijdenwet niet langer dan 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Er gelden overigens andere regels voor jongeren tot 18 jaar en zwangere of pas bevallen vrouwen. 

Verder neemt de overheid maatregelen die ervoor zorgen dat werknemers gezond en veilig werken. Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers productiever en gezonder zijn. 

Lees meer over de Arbeidstijdenwet.

Lees meer over arbeidsomstandigheden

 

 

 


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus